Vol 23, No 2 (2017)

OJPMC

Table of Contents

Editorial

Ashish Gohiya

Research Articles

A Patidar, R Mehta, S Sharma, V Singh, A Chauhan
RKS Dhakad, S Jain, R Verma, J Prajapati
Saket Jati, vishal champawat
S Kerakkanavar, V Raghavendra
Dr. Surendra Singh Yadav, Dr.Sameer Gupta, Dr.Prashant Patel, Dr.Vishnu Ravi
vidya bhushan singh, Amit Kumar Chaurasia, Pankaj Kumar Lakhtakia

Case Report

ANK Sharma, A Gohiya, S Gaur
rajeev shukla, Nikhil Jain, Shubham Chaurasia, Tanveer sheikh, ravikant JAIN